אודות

השכלה ורישוי

רו"ח רונן אשכנזי הינו בוגר תואר ראשון בלימודי חשבונאות ומינהל עסקים משנת 1996

ובעל רישיון רואה חשבון משנת 1998.

את ניסיונו רכש במסגרת חמש שנות שרות כמפקח מס הכנסה בפקיד שומה 1 תל-אביב.

קבלת תעודת הצטיינות מנציב מס הכנסה מר דורון לוי.

בעלים של משרד רו"ח עצמאי החל משנת 2000

בוגר ההשתלמויות והקורסים הבאים:

קורס ניתוח מערכות ממוחשבות בחב' ג'ון ברייס

קורס השקעות בשוק ההון מכללת מגמות.

קורס מפקחי מס הכנסה מטעם אגף מס הכנסה, משרד האוצר.

קורס ביקורת חשבונות מתקדמת מטעם לשכת רו"ח בישראל.

השתלמות בביקורת ממוחשבת מטעם אגף מס הכנסה, משרד האוצר.

ניסיון כמרצה

מכללה למינהל - מרצה ומתרגל בתחום המסים והחשבונאות במסלול האקדמי והפוסט אקדמי

המכללה למינהל- מרכז אקדמי של קורס יועצי מס לרואי חשבון עולים חדשים.

מרצה למנהלי חברות ובעלי עסקים מטעם המרכז להשתלמויות מוסדיות של המכללה למינהל.

מרצה בקורסי יזמות עסקית מטעם המרכז לטיפוח יזמות ראשל"צ.