ליווי של עסקים בשיתוף גורמים בנקאיים

עזרה בקבלת הלוואות מבנקים וקרנות מימון מוסדיות

הכנת תכניות עסקיות לגיוס משקיעים