שירותי ביקורת ובקרה בחברות וארגונים

ביקורת פנים ואיתור סיכונים בחברות וארגונים

עריכת סקר סיכונים

הכנת דו"חות ביקורת ובקרה להנהלה