דו''חות שנתיים לרשויות המס

דו"חות שנתיים לרשויות המס המגלמים בתוכם את הטבות המס המגיעות ללקוח.